Supershift kiest voor PB Company

Supershift is een gedegen bedrijf dat applicaties bouwt met .NET technologie. Hun klanten bestaan uit top bedrijven uit onze samenleving en hun applicaties bevatten vaak zeer gevoelige zaken. Niet voor niets dat er hoge eisen worden gesteld aan de interne veiligheid bij Supershift.
Mede om hieraan te voldoen heeft PB Company een toegangssysteem ontworpen en uitgevoerd dat uitmunt in lage kosten, herleidbaar en door de klant zelf beheersbaar is. Verder zijn de gebruikskosten van het systeem zijn te verwaarlozen.